Polityka Prywatności i Cookies

Polityka PRYWATNOŚCI

Na podstawie przepisów art. 13 ust. 1, 2 i 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), niniejszym informujemy:

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka o nazwie Zdrowie Odnowa sp. z o. o. w Swarzędzu (62-020 Swarzędz), os. Zygmunta III Wazy 9/6. Numer KRS 0000927816. Akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS. NIP: 777 33 80 333, REGON: 520240411 (dalej „Administrator”). Kontakt: rejestracja@zdrowieodnowa.com.pl, tel. +48 797 292 877.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych wynika z celu przetwarzania, jak określono w punkcie 4 poniżej, obok celu przetwarzania danych osobowych.

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) weryfikacji Twojej tożsamości przed świadczeniem usług – Art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta;
b) udzielenia Tobie świadczeń zdrowotnych, w tym postawienia diagnozy i leczenia – art. 9 ust. 2 lit. h) RODO
c) prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej – Art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 24 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta;
d) kontaktu z Tobą – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, realizując nasz prawnie uzasadniony interes jako administratora danych osobowych, obsługujący pacjenta i harmonogram świadczeń zdrowotnych;
e) realizacji obowiązków rachunkowych i podatkowych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, przepisy ustawy o rachunkowości i ordynacja podatkowa;
f) ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń w związku ze świadczeniem zdrowotnym – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, realizując nasz prawnie uzasadniony interes;
g) przesyłania i analizowania wypełnionych ankiet dotyczących świadczeń zdrowotnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, doskonalenie usług i dostosowanie ich do pacjentów;

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:

a) inne podmioty wykonujące działalność leczniczą, współpracujące z administratorem;
b) podmioty obsługujące system teleinformatyczny oraz dostawcy usług IT;
c) podmioty obsługujące rachunkowość;
d) podmioty upoważnione na mocy prawa;

Twoje dane osobowe nie zostaną przekazane poza obszar państwa ani organizacji międzynarodowej.

Twoje dane osobowe będą przechowywane:

a) przez 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, w przypadku dokumentacji medycznej;
b) do wygaśnięcia roszczeń w przypadku danych przetwarzanych w celu ustalania, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych ze świadczeniem zdrowotnym;
c) przez 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy, dla celów rachunkowych i podatkowych;

Posiadasz prawo dostępu, sprostowania, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uznasz, że naruszono Twoje prawa wynikające z RODO.

Podanie danych jest warunkiem świadczenia zdrowotnego, zgodnie z wymogami prawnymi dotyczącymi dokumentacji medycznej. Brak danych może skutkować odmową świadczenia. Dane są także niezbędne do celów rachunkowo-podatkowych.

Twoje dane nie będą poddawane zautomatyzowanym decyzjom ani profilowaniu.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy administratora). Dane nie będą przetwarzane, chyba że istnieją inne prawnie uzasadnione podstawy.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z administratorem pod adresem: Zdrowie Odnowa sp. z o. o., os. Zygmunta III Wazy 9/6, 62-020 Swarzędz, lub na adres e-mail: rejestracja@zdrowieodnowa.com.pl

Polityka COOKIES

Niniejsza Polityka Cookies określa zasady wykorzystania plików cookies.

Definicje

a) „Pliki cookies” – niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu Użytkownika, służące do gromadzenia informacji dotyczących korzystania z serwisu internetowego.
b) „Podmiot medyczny” – podmiot prowadzący działalność medyczną, Zdrowie Odnowa sp. z o. o., os. Zygmunta III Wazy 9/6, 62-020 Swarzędz, NIP 777 33 80 333.
c) „Google Ads” – platforma reklamowa firmy Google, umożliwiająca wyświetlanie reklam na różnych stronach internetowych.
d) „Facebook Ads” – platforma reklamowa Facebooka, umożliwiająca wyświetlanie reklam na platformie Facebook oraz jego partnerów.

Cele stosowania plików cookies

a) Podmiot medyczny wykorzystuje pliki cookies w celu optymalizacji kampanii reklamowych prowadzonych za pośrednictwem Google Ads i Facebook Ads.
b) Pliki cookies umożliwiają analizę skuteczności reklam oraz dostosowanie ich treści do zainteresowań Użytkowników.
c) Dzięki plikom cookies możliwe jest śledzenie konwersji i efektywności kampanii reklamowych.

Rodzaje plików cookies

a) Pliki sesyjne – tymczasowe pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika podczas trwania sesji przeglądania strony. Zostają usunięte po zakończeniu sesji.
b) Pliki stałe – pliki przechowywane na urządzeniu Użytkownika przez określony czas lub do momentu ich ręcznego usunięcia.

Informacje gromadzone za pomocą plików cookies

a) Podmiot medyczny zbiera anonimowe informacje dotyczące nawigacji Użytkowników, zachowań na stronie oraz interakcji z reklamami Google Ads i Facebook Ads.
b) Dane te mogą zawierać informacje takie jak adres IP, typ przeglądarki, preferencje, czas spędzony na stronie oraz adresy odwiedzanych podstron.

Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik może zmienić ustawienia przeglądarki w celu blokowania lub usuwania plików cookies. Ograniczenie lub brak akceptacji plików cookies może wpłynąć na pełne korzystanie z funkcji strony oraz efektywność reklam Google Ads i Facebook Ads.

Wyłączenie odpowiedzialności

Podmiot medyczny nie ponosi odpowiedzialności za polityki cookies innych stron internetowych, do których linki mogą znajdować się na stronie.

Zmiany w Polityce Cookies

Podmiot medyczny zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce Cookies. Aktualna wersja Polityki będzie zawsze dostępna na stronie.

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Zawsze aktualny kalendarz można znaleźć na profilach naszych Specjalistów.

Adres

ul. Katowicka 29/102

Napisz

rejestracja@zdrowieodnowa.com.pl